FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

मधुवन नगरपालिकाको बिषयगत समिति सञ्चालन कार्यबिधि २०८० ।

नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि २०८०

आ.व २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासको स्वत: प्रकाशन ।

मधुवन नगरपालिकाको नगर सहकारी सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2080

Pages

User login