FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ओमकार शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख (उपसचिव ) omkaarshah@gmail.com ९८५८०७०१११
पार्वती पण्डित बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सातौ तह) प्रशासन शाखा madhuwanmun@gmail.com ९८५८०२६०२६
खिमराज पोख्रेल सूचना अधिकारी आर्थिक प्रशासन शाखा suchanaadhikari@madhuwanmun.gov.np ९८५८०३०१११
नारायण प्रसाद खनाल शाखा अधिकृत (सातौ तह) शिक्षा शाखा 9848072917
राम बहादुर थापा अधिकृत (छैठौ तह) योजना तथा अनुगमन उपशाखा ९८५८०४९१११
मणीराम आचार्य सी.अ.हे.ब अधिकृत ( छैठौ तह) स्वास्थ्य तथा सामजिक बिकास शाखा 9858025998
बासुदेब अधिकारी अधिकृत (छैठौ तह) आर्थिक बिकास शाखा ९८५८०४९९११
इन्द्र बहादुर थारु अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा केन्द्र indrachaudhary3116@gmail.com 9848093602
सौरभ रेग्मी इन्जिनियर (छैठौ तह ) पूर्वाधार विकास शाखा 9843336003
गणेश बहादुर बोहरा अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा शाखा boharag52@gmail.com 9858040108
इन्दिरा पौडेल सूचना प्रबिधि अधिकृत (छैठौ तह) itomadhuwan@gmail.com ९८५८०३००२४
मन्जु ज्ञावली रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र manju.gyawali41@gmail.com ९८५८०६७०३७
लोक कुमारी लामिछाने सहायक पाचौ वडा सचिब वडा नं ७ 9849296020
अन्जु पौडेल सहायक पाचौ वडा सचिब वार्ड नं ९ ९८४८२३९०००
सन्दिप रोका प.से.प्रा. (पाचौ तह ) पशु सेवा केन्द्र 9814585392
एक राज ओली प्रा.स. (पाचौ तह) कृषि सेवा केन्द्र rajeak99@gmail.com ९८४९१४२१०४
बिमल भण्डारी सहायक पाचौ प्रशासन उप-शाखा bbimal826@gmail.com 9848294353
इन्द्रा चुनारा स.म.बि.नि.(पाचौ तह ) महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा ९८४८८९३५३६
डिल्लीनाथ योगी सब ईन्जिनियर (पाचौ तह ) वार्ड नं ८ र वार्ड नं ९ 9848222221
रुद्र प्रसाद खड्का सब ईन्जिनियर (पाचौ तह ) वार्ड नं ४ 9848113110
रमेश कुमार पाण्डे एम‍‍.आई.एस अपरेटर SSSPCR rk.panday11@gmail.com ९८५८०४३५३८
भुपेन्द्र वली कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा ९८१४५४७७०५
कृष्णा रावल सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं ५ ९८६८३६५७५३
चित्रा तिवारी सहायक चौथो वडा सचिब ८ नं‌ वडा chitratiwari202@gmail.com 9848404221
जनक राम थारु स.ले.प. चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा janakkushma@gmail.com 9848582868
आनन्द लाल सुनार सहायक चौथो वडा सचिव वडा नं ६ 9858021232
जगतराम चौधरी सहायक चौथो वडा सचिब १ नं वडा ९८४४८८०२३०
कल्याण कुमार तिमिल्सिना सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं २ र वडा न‌ं ३ kktimilsena@gmail.com 9848014030
दिनेश पौडेल ना.प. से. प्रा . (चौथो तह) पशु सेवा केन्द्र paudedinesh46@gmail.com 9848034161
सुकलाल थारु अ.स.ई. (चौथो तह) वार्ड नं ५ 9848023816
शोभा कुमारी शर्मा स.म.बि.नि. महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा subedishova20@gmail.com ९८५५०५२३६८
लक्ष्मण प्रसाद पौडेल अ.स.ई. (चौथो तह) वार्ड नं ७ laxman.dtobardiya@gmail.com ९८४८२१९५१७
नेब बहादुर बस्नेत अमिन (चौथो तह ) पूर्वाधार बिकाश शाखा 9848042125
गीता खनाल तथ्यांक सहायक स्वास्थ्य तथा सामजिक बिकास शाखा 9848087063/9814501118
हरिकला रिजाल फिल्ड सहायक SSSPCR poojasubedi615@gmail.com ९८४८१७२८४९
महा प्रसाद पौडेल मुखिया वडा सचिब ४ नं वडा 9848082623
बिश्व चाैधरी अमिन पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५६८२५६६
चित्र बहादुर भुषाल बहिदार राजस्व उप-शाखा ९८४८०८४९५५
भीष्मा खत्री शर्मा पोषण सहजकर्ता महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा bhishmakhatrisharma@gmail.com ९८१५५४०८२०
उदय कुमार आले मगर सवारी चालक ९८४८२३५४८०
सहिद अन्सारी सवारी चालक 9804512131
उदय बहादुर वली दमकल सिपाही 9848013819
राज कुमार बस्नेत सवारी चालक ९८६८०८४२५५
सन्तोष कामत कार्यालय सहयोगी 9816532270
गणेश बहादुर थारु कार्यालय सहयोगी 9812508598
चन्द्रा शाही माली 9802551914

User login