FAQs Complain Problems

सूचना

Act, law and directives

मधुवन नगरपालिकाको नगर सहकारी सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2080

मधुवन नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७७ पहिलो संशोधन विधेयक, २०८०

बिद्यालय शिक्षा सुपरीवेक्षण तथा पेशागत सहायता कार्यविधि, २०८०

आ.व. २०८०/०८१ को दुई त्रैमासको स्वत: प्रकाशन ।

करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०८०)

Pages

User login