सूचना तथा समाचार

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना

सानोश्री ताराताल नगरपालिकाको इन्जिनियर पद अधिकृत स्तर छैटौ तहमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना I 

नगरपलिका को सार्वजनिक सुनवाई को सूचना

सानोश्री ताराताल नगरपालिका को सार्वजनिक सुनवाई को सूचना |