सूचना तथा समाचार

Nepali

धेरै पटक बच्चा तौलने आमाहरुलाई पुरस्कार वितरण

मधुवन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले विभिन्न वडाहरुमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा ५ नं .

किशोरिहरुलाई आईरन फोलिक एसिड वितरण सम्बन्धि नगरपालिका स्तरीय १ दिने अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

मधुवन नगरपालीका स्वास्थ्य शाखा द्वारा मिति २०७५/०२/२४ गते आयोजित किशोरिहरुलाई आईरन फोलिक एसिड वितरण सम्बन्धि नगरपालिका स्तरीय १ दिने अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ |